Asmens duomenų apsaugos politika ir naudojimosi sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

 • 1.1. Šios duomenų apsaugos taisyklės (toliau – “Taisyklės”) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi UAB “Autofortas motors”, įmonės kodas 303825352 (toliau – “Pardavėjas”), tvarko asmens duomenis. Taip pat apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės Autofortasmotors.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai, Pardavėjo paslaugų gavėjai, prekių įgijėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Pardavėjo socialinės žiniasklaidos paskyrose bei sutikę gauti Pardavėjo rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys renginiuose.
 • 1.2. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios Taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
 • 1.3. Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis asmens duomenų taisyklių, kai Jūs apsilankote Interneto svetainėje ir (ar) įsigyjate UAB “Autofortas motors” parduodamą prekę ir (ar) paslaugą, atliekate aktyvius veiksmus Pardavėjo socialinės žiniasklaidos paskyrose, dalyvaujate mūsų renginiuose ar sutinkate, kad UAB “Autofortas motors” su Jumis susisiektų ir teiktų rinkodaros medžiagą.

2. Interneto svetainės turinys

 • 2.1. Interneto svetainėje yra informacija apie „Hyundai“ , ,,Suzuki”, ,,Isuzu”, ,,Ssangyong” automobilius. Svetainėje aprašoma Lietuvoje parduodama „Hyundai“, ,,Suzuki”, ,,Isuzu” ,,Ssangyong” produkcija, pardavimo kainos, sąlygos galiojančios Lietuvos teritorijoje. Interneto svetainėje taip pat gali būti minima ir aprašoma kitose šalyse parduodama „Hyundai“, ,,Suzuki”, ,,Isuzu”, ,,Ssangyong” produkcija.
 • 2.2. Visa svetainėje pateikiama informacija yra tik informacinio pobūdžio. Interneto svetainėje bendrovė stengiasi pateikti kuo daugiau įvairiapusės informacijos. Vis dėlto, atnaujinant interneto svetainę gali atsirasti klaidų ir praleidimų.
 • 2.3. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti interneto svetainės turinį be išankstinio įspėjimo, įskaitant ir informaciją apie modelius, įrangą, techninius duomenis, spalvas, kainas, taip pat informaciją apie galimybę įsigyti produkciją.
 • 2.4. Asmeninius duomenis, gautus per Interneto svetainę naudoja įmonės paslaugų gerinimui, atsakyti į gautus klausimus, priimti užsakymus (pavyzdžiui, bandomiesiems važiavimams, kainų pasiūlymams, produkcijos demonstravimui).
 • 2.5. Interneto svetainės lankytojų kiekis ir kiti duomenys, kurie gaunami apsilankius interneto svetainėje (IP adresas, interneto naršyklės tipas, aplankyti puslapiai ir apsilankymo laikas), yra sekami slapukų pagalba (cookies) ar naudojant panašias įprastas technologijas. Lankytojai gali uždrausti slapukų siuntimą į savo kompiuterius, pasinaudodami naršyklės nustatymais, tačiau tokiu atveju jiems gali nepavykti pasinaudoti visais Interneto svetainės komponentais. Lankytojo duomenys yra naudojami interneto svetainei tobulinti ir vystyti.

3. Asmeninių duomenų tvarkymas ir apsauga

 • 3.1. Asmens duomenys yra bet kokia Pardavėjo apie Jus renkama informacija (vardas, pavardė, adresas, IP adresas, transporto priemonės valstybinis numeris), kuri gali būti panaudota Jūsų tapatybei nustatyti ir yra renkama dėl taisyklėse ar atskirame susitarime/sutikime nurodytų tikslų bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
 • 3.2. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria susipažįstame Jums susisiekus su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veisksmus UAB “Autofortas motors” socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose (tinklas “Facebook”, tinklas “Instagram”).
 • 3.3. Pardavėjas stengiasi užtikrinti, kad asmens duomenys renkami ir saugojami saugiai, nenaudoja duomenų laiškams ir informacijai siųsti, jeigu adresatas to nepageidauja. Paprastai mes neatskleidžiame Jūsų asmens duomenų, tačiau tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Pardavėjo veiklos tęstinumas ir tinkamas paslaugų teikimas bei prekių pristatymas, mes atskleidžiame informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams, distributoriams, paslaugų tiekėjams jei pagristai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.
 • 3.4. Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus arba juos ištrinti. Taip pat turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.

4. Baigiamosios nuostatos
 • 4.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti ir atnaujinti ankščiau išvardytus pagrindinius principus, jeigu to reikalauja bendrovės veikla. Todėl galiojančius pagrindinius principus būtina kartkartėmis pasitikrinti šioje svetainėje.
 • 4.2. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, susijusių su interneto svetaine, kurie atsirado ar kokiu kitu būdu yra susiję su apsilankymu interneto svetainėje ar jos naudojimu, įskaitant bet kokių duomenų sunaikinimą ar pažeidimą dėl kompiuterinių virusų ar svetainėje gautų duomenų.